Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Importowanie zasobów

Administrator może importować szablony aplikacji Fiery Impose i ustawienia wstępne programu Image Enhance Visual Editor, pakiety Connect, niestandardowe inteligentne profile przebiegu wstępnego, listy akcji i zestawy zmiennych z aplikacji Enfocus PitStop Pro metodą przeciągnij i upuść lub przechodząc do lokalizacji, w której przechowywane są pliki.

Aby zaimportować inteligentne profile przebiegu wstępnego, listy akcji, pakiety Connect i zestawy zmiennych z aplikacji Enfocus PitStop Pro, należy korzystać z licencjonowanej aplikacji Fiery JobFlow. Szablony Fiery Impose i ustawienia wstępne programu Image Enhance Visual Editor są dostępne zarówno w ramach aplikacji Fiery JobFlow Base, jak i Fiery JobFlow.

Uwaga: Aby używać szablonów Fiery Impose, nawet tych domyślnych, należy mieć aktywną licencję na komputerze.

Szablony aplikacji Fiery Impose i ustawienia wstępne aplikacji Image Enhance Visual Editor są przechowywane w następujących lokalizacjach na komputerze, gdzie zainstalowany jest program Command WorkStation :

 • Komputer z systemem Windows:
  • Ustawienia wstępne aplikacji Image Enhance Visual Editor: C:\ProgramData\Image Enhance Visual Editor\Preset
  • Szablony Fiery Impose: C:\Users\logged-in-user\Documents\Impose\template

   Należy pamiętać, że jest to domyślna lokalizacja, którą użytkownik może zmienić w menu Preferencje programu Command WorkStation.

 • Komputery z systemem Mac OS:
  • Ustawienia wstępne aplikacji Image Enhance Visual Editor: Applications/Fiery/Image Enhance Visual Editor/Image Enhance Visual Editor.app

   Kliknij powyższą lokalizację prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu > Contents/SharedSupport/Preset.

 • Szablony Fiery Impose: \Users\logged-in-user\Documents\Impose\template

  Należy pamiętać, że jest to domyślna lokalizacja, którą użytkownik może zmienić w menu Preferencje programu Command WorkStation.

Profile przebiegu wstępnego, listy akcji i zestawy zmiennych należy utworzyć w programie PitStop Pro i wyeksportować, zanim będą mogły zostać zaimportowane do aplikacji Fiery JobFlow. Standardowe profile przebiegu wstępnego i listy akcji programu PitStop Pro są domyślnie wyszczególnione w modułach Preflight i Correct.

 1. Zaloguj się Fiery JobFlow jako administrator.
 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Administrator w prawym górnym rogu okna aplikacji Fiery JobFlow.
 3. Wybierz zasoby.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Upuść pliki do przesłania (lub kliknij tutaj), a następnie przejdź do lokalizacji zasobów i kliknij polecenie Otwórz.
  • Zlokalizuj pliki, które chcesz zaimportować i przeciągnij je na obszar Upuść pliki do przesłania (lub kliknij tutaj).
  Obsługiwane są następujące typy plików:
  • szablon aplikacji Impose (.dbt),
  • ustawienie wstępne programu Image Enhance (.xml),
  • profil modułu Preflight (.ppp),
  • lista akcji (.eal),
  • zestaw zmiennych (.evs),
  • pakiet Connect (.zip).

  Można zaimportować kombinację tych typów pliku w jednej przesyłce.

  Uwaga: Jeśli pliki mają nieprawidłowy format, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że typ pliku nie jest obsługiwany.
Terms of Use