Fiery Ticker

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Konfigurowanie programu Fiery Ticker

Ustawienia programu Fiery Ticker sterują wyglądem i zachowaniem tej aplikacji.

 1. Włącz pasek stanu, jeżeli nie jest jeszcze wyświetlany.
 2. Ustaw kursor myszy na ikonie >> z lewej strony paska stanu i kliknij opcję Ustawienia Fiery Ticker.
 3. Określ dowolne z następujących ustawień:
  • Przełącz do trybu pełnoekranowego po bezczynności przez: — automatycznie przełącza do widoku pełnoekranowego, jeżeli serwer Fiery jest bezczynny przez określony czas. To ustawienie jest domyślnie włączone, a standardowy czas bezczynności wynosi dwie minuty.

  • Pokaż poziomy w zasobniku i pojemniku z tonerem — umożliwia określenie sposobu pokazywania poziomu papieru w zasobniku i toneru w pojemniku z tonerem w widoku pełnoekranowym. Po wybraniu tej opcji poziomy papieru w zasobniku i toneru w pojemniku z tonerem są zawsze widoczne. Jeżeli ta opcja nie jest wybrana, poziomy papieru w zasobniku i toneru w pojemniku z tonerem są pokazywane tylko wtedy, gdy są niskie. (Wartości, przy których pokazywane są te poziomy, można określić w ustawieniach alertów).

   Poziomy papieru w zasobniku i toneru w pojemniku z tonerem są pokazywane na pasku stanu tylko wtedy, gdy są niskie.

  • Maksymalny wskaźnik drukowania — umożliwia ustawienie maksymalnej prędkości drukowania (w stronach na minutę, czyli str./min), wyświetlanej przez wskaźnik drukowania w widoku pełnoekranowym. Wybierz opcję Automatycznie, aby użyć maksymalnej prędkości drukowania skonfigurowanej na serwerze Fiery.

  • Język — umożliwia ustawienie języka interfejsu programu Fiery Ticker. Wybierz opcję Automatycznie, aby użyć ustawienia języka z serwera serwer Fiery.

  • Kompozycja — umożliwia ustawienie schematu kolorów paska stanu.

  • Pokaż ostrzeżenie przy poziomach w zasobniku poniżej — umożliwia ustawienie poziomu papieru w zasobniku powodującego wyświetlenie ostrzeżenia. Program Fiery Ticker wyświetla ostrzeżenie, jeżeli poziom papieru w zasobniku spadnie poniżej tej wartości. Aby wyłączyć ostrzeżenie, przesuń suwak maksymalnie w lewo.

   W widoku pełnoekranowym ostrzeżenie jest wyświetlane w postaci ikony obok poziomu konkretnego zasobnika.

  • Pokaż ostrzeżenie przy poziomach toneru poniżej: — umożliwia ustawienie poziomu toneru powodującego wyświetlenie ostrzeżenia. Program Fiery Ticker wyświetla ostrzeżenie, jeżeli poziom toneru spadnie poniżej tej wartości. Aby wyłączyć ostrzeżenie, przesuń suwak maksymalnie w lewo.

   W widoku pełnoekranowym ostrzeżenie jest wyświetlane w postaci ikony obok poziomu konkretnego zasobnika z tonerem.

   Uwaga: Serwer Fiery wyświetla komunikaty o niskim poziomie toneru u góry ekranu niezależnie od programu Fiery Ticker. Ustawienie to nie ma wpływu na komunikaty o stanie serwera Fiery.
  • Odtwarzaj dźwięk przy błędzie — w przypadku wystąpienia błędu program Fiery Ticker będzie odtwarzał dźwięk alarmu (oprócz wyświetlenia informacji na ekranie).

Warunki użytkowania