Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Obnovení sledovaných složek

Funkci Obnovit můžete použít k obnovení sledovaných složek a jejich nastavení v původním nebo jiném systému.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders vyberte možnost Soubor > Zálohování a obnova.
 2. Klikněte na položku Obnovit a pak klikněte na tlačítko Další.
 3. Klikněte na jednu z následujících možností:
  • Klikněte na položku Z určité zálohy a přejděte k souboru zálohy.

  • Klikněte na položku Z nedávné zálohy a vyberte ji ze seznamu.

 4. Klikněte na tlačítko Další.
 5. Klikněte na tlačítko Procházet a pak nastavte hodnotu Obnovit sledované složky do tohoto umístění.
 6. Pokud má sledovaná složka, kterou se pokoušíte obnovit, stejný název jako existující sledovaná složka ve stejném umístění a chcete ji přesto obnovit, zadejte pro obnovenou sledovanou složku jiný název.
  Poznámka: Pro přejmenování aplikace Hot Folders poskytuje výchozí název složky, který se shoduje s původním názvem složky a na jehož začátek je přidán řetězec Rename.
 7. Chcete-li zachovat původní strukturu složek zálohy, vyberte možnost Zachovat původní strukturu složek.
 8. Klikněte na tlačítko Další.
 9. Prohlédněte si okno Souhrn obnovy a pak proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pokud obnovení všech sledovaných složek proběhlo úspěšně, klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud došlo k selhání obnovení u některých nebo všech složek, ověřte, zda máte oprávnění ke čtení a zápisu do složky, a poté klikněte na tlačítko Opakovat.

   Tlačítko Zopakovat se zobrazí pouze v případě, že proces obnovení u některé složky neproběhl úspěšně. Při opakovaném pokusu se obnoví nový soubor.

Podmínky použití