Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Nastavení předvoleb pro sledované složky

Je možné nastavit předvolby, které se budou vztahovat na všechny sledované složky.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders vyberte možnost Upravit > Předvolby (Windows) nebo Fiery Hot Folders > Předvolby Mac OS :
 2. Nastavte jednu či více následujících předvoleb:
  • Jednotky – Pokud Fiery server podporuje vyřazování, nastavte výchozí měrnou jednotku pro funkci Fiery Impose.

  • Časový interval pro kontrolu úloh – Nastaví výchozí časový interval pro kontrolu nových úloh. Nastavení delšího časového intervalu může zabránit potížím, k nimž může dojít při zpracování velkých souborů prostřednictvím sledované složky.

   Poznámka: Výchozí časový interval lze přepsat v nastavení pro konkrétní sledovanou složku.
  • Uložit původní soubory do – Určuje umístění pro archivaci původních souborů. Ve výchozím nastavení jsou původní soubory archivovány v podpůrných složkách, které jsou automaticky vytvořeny v rámci dané sledované složky. Pokud zadáte jiné umístění, budou v tomto společném umístění uloženy všechny původní soubory ze všech sledovaných složek.

  • Vymazat původní soubory – Nastaví výchozí časový interval, po jehož uplynutí mají být archivované původní soubory vymazány.

  • Automaticky aktualizovat předvolby serveru pro Hot Folders – Umožňuje aplikaci Hot Folders v daném časovém intervalu aktualizovat zobrazení nastavení předvoleb serveru (v okně Konzola Fiery Hot Folders).

Podmínky použití