Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Filtr JDF

Aplikace Hot Folders podporuje pracovní postupy JDF (Job Definition Format). Technologie JDF je standard XML pro lístky úloh.

Úlohy JDF lze z příslušné aplikace prostřednictvím aplikace Hot Folders odeslat do produktů Fiery servers, které mají povoleno odesílání JDF. Filtr JDF je podporován pouze v aplikaci Hot Folders pro systém Windows, nikoli pro systém Mac OS.

Odešlete-li úlohu JDF do sledované složky, dialogové okno Vstupní formáty zobrazí možnost JDF a zakáže všechny ostatní možnosti.

Filtr JDF vyžaduje Fiery server, který podporuje úlohy JDF a který má v nástroji Configure aktivovanou funkci Fiery JDF.

Nastavení JDF jako vstupního formátu zakáže vlastnosti úlohy a výběry akcí úloh v aplikaci Hot Folders. Úloha použije nastavení definovaná v lístku JDF dané úlohy a libovolná nastavení JDF nakonfigurovaná v Fiery server. Akce úlohy lze pro úlohy JDF zadat výběrem možnosti Virtuální tiskárna v sekci JDF v nástroji Configure.

Odešlete-li úlohu JDF do sledované složky, úloha je zpracována standardním pracovním postupem JDF v Fiery server a je spravována pomocí Command WorkStation.

Vstupní formát JDF je možné zadat výběrem možnosti JDF v dialogovém okně Vstupní formáty.

Podmínky použití