Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Určení akce úlohy pro sledovanou složku

Při připojení sledované složky k serveru Fiery server je rovněž třeba zadat nastavení Akce úlohy, které určuje, jakým způsobem server Fiery server zpracovává danou úlohu.

Může se stát, že některé akce úlohy nejsou v serveru Fiery server podporovány, nebo pokud jsou podporovány, nejsou povoleny.

 1. Vyberte sledovanou složku v okně Konzola Fiery Hot Folders a pak klikněte na tlačítko Upravit.
 2. V okně Nastavení sledovaných složek vyberte jednu z následujících položek v nabídce Akce úlohy:
  • Název zařízení podržet – Odešle úlohu do fronty Podržet, kde je zařazena na pevný disk serveru Fiery server a podržena ve frontě pro pozdější tisk.

  • Název zařízení tisknout – Odešle úlohu do fronty Tisknout, kde je zpracována a vytištěna v pořadí, v němž byla přijata.

  • Název zařízení přímo – Odešle úlohu s využitím přímého spojení, kde je zpracována pouze v případě, že je server Fiery server nečinný. Je-li server Fiery server zaneprázdněn, úloha zůstává ve frontě, dokud server Fiery server nebude připraven. Úloha je zpracována, jakmile je dokončena předchozí úloha, a to před zahájením zpracování další úlohy ve frontě.

   Úlohy odeslané v rámci přímého spojení nelze vybrat k opakovanému tisku, přesunutí nebo odstranění, proto možnost přímého spojení poskytuje určitou míru zabezpečení pro citlivé nebo důvěrné soubory. Úlohy odeslané prostřednictvím přímého spojení se zobrazí v protokolu úloh pro účely účtování.

   Vyberete-li možnost přímého spojení, je okno Vlastnosti úlohy zablokováno a možnost Předtisková kontrola není k dispozici.

  • Zpracovat a podržet – Zpracuje úlohu a pak zpracovanou úlohu umístí do fronty Podržet pro pozdější tisk.

  • Tisknout a podržet – Zpracuje a vytiskne úlohu a pak zpracovanou úlohu umístí do fronty Podržet pro opakovaný tisk nebo pozdější použití.

  • Tisknout a odstranit – Zpracuje úlohu a vytiskne ji a pak zpracovanou úlohu odstraní. Úloha se nezobrazí ve frontě Vytištěno.

  • Tisk nátisku – Zpracuje a vytiskne jednu kopii úlohy. Tato akce je vhodná ke kontrole výstupu před vytištěním požadovaného počtu kopií dané úlohy.

  • Sekvenční tisk – Zpracuje a vytiskne úlohu v pořadí, v němž byla přijata. Tato akce je vhodná pro úlohy, které je třeba vytisknout sekvenčně.

Podmínky použití