Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Aktivace sledovaných složek

Aktivní sledované složky jsou monitorovány aplikací Hot Folders. Deaktivované sledované složky nejsou monitorovány.

Ikony pro Aktivaci a Deaktivaci v Konzole Fiery Hot Folders se podle stavu Sledované složky zobrazují jako zapnuté nebo nedostupné. Pokud je sledovaná složka aktivovaná, nemůžete vybrat možnost Aktivovat. Pokud je sledovaná složka deaktivovaná, nemůžete vybrat možnost Deaktivovat.

Pokud aktualizujete nastavení nebo připojení k serveru Fiery server nebo chcete-li sledovanou složku odstranit, upravit nebo přejmenovat, musíte danou složku nejprve deaktivovat.

Aktivace nebo deaktivace sledované složky

Aktivní sledované složky jsou monitorovány aplikací Hot Folders. Deaktivované sledované složky nejsou monitorovány.

Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li deaktivovat sledovanou složku, vyberte ji v okně Konzola Fiery Hot Folders a klikněte na tlačítko Deaktivovat.

  • Chcete-li aktivovat sledovanou složku, vyberte ji v okně Konzola Fiery Hot Folders a klikněte na tlačítko Aktivovat.

Podmínky použití