Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Nastavení funkce Předtisková kontrola

Pomocí nastavení předtiskové kontroly můžete kontrolovat chyby u všech úloh odeslaných do sledované složky.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders dvakrát klikněte na sledovanou složku. Zobrazí se okno Nastavení sledovaných složek.
 2. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Vyberte možnost Předtisková kontrola a kliknutím na tlačítko Upravit otevřete okno Nastavení předtiskové kontroly.

  • Další možností je vybrat předvolbu z nabídky Předvolba a automaticky tak vybrat kombinaci nastavení uloženou v předvolbě. Pokud předvolba obsahuje požadovaná nastavení, přejděte ke kroku 6.

 3. Určete, které chyby chcete kontrolovat, a pro jednotlivé chyby nastavte úroveň oznámení (Kritické nebo Varování).
 4. Chcete-li, aby se funkce Předtisková kontrola zastavila, jakmile narazí na první kritickou chybu, vyberte možnost Při první kritické chybě zastavit předtiskovou kontrolu.
 5. Chcete-li toto nastavení použít znovu, vyberte možnost Uložit nebo Uložit jako v seznamu Předvolby. Chcete-li odstranit předvolbu, vyberte ji a vyberte možnost Odstranit v nabídce Předvolby.
 6. Kliknutím na tlačítko OK se vraťte do okna Nastavení sledovaných složek.
 7. V nabídce Při kritické chybě vyberte akci, kterou aplikace Hot Folders provede, detekuje-li nejméně jednu kritickou chybu. Klikněte na jednu z následujících možností:
  • Podržet – Odešle úlohu do fronty podržených úloh, kde je zařazena na pevný disk serveru Fiery server a podržena ve frontě pro pozdější tisk.

  • Zpracovat a podržet – Zpracuje úlohu a pak zpracovanou úlohu umístí do fronty podržených úloh pro pozdější tisk.

  • Tisk nátisku – Zpracuje a vytiskne jednu kopii úlohy. Tato akce je vhodná ke kontrole výstupu před vytištěním požadovaného počtu kopií v rámci dané úlohy.

  • Použít akci úlohy – Provede akci úlohy nakonfigurovanou v nastavení aplikace Hot Folders.

 8. Kliknutím na tlačítko OK nastavení uložte.
Podmínky použití