Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Zálohování sledovaných složek

Funkce Zálohování je k dispozici v okně Konzola Fiery Hot Folders. Otevře se samostatné okno, které vás provede celým procesem.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders vyberte položky Soubor > Zálohování a obnova.
 2. Klikněte na položku Zálohování a pak klikněte na tlačítko Další.
 3. Pro vytvářenou zálohu zadejte libovolné z následujících nastavení:
  • Název souboru – Je možné přijmout výchozí název souboru nebo zadat nový název souboru zálohy.

  • Umístění – Nastaví umístění, do něhož jsou uloženy komprimované soubory zálohy.

   Chcete-li nahradit stávající soubor zálohy, a nikoli vytvořit duplikát, musíte nastavit stejné umístění a stejný název, jaké má existující soubor. Před zahájením zálohování aplikace Hot Folders zobrazí dotaz, zda chcete nahradit původní soubor.

  • Do názvu souboru přidat datum – Přidá k názvu souboru aktuální datum. Tuto možnost využijte k automatickému generování jedinečných názvů pro soubory zálohy vytvořené v různé době.

 4. Klikněte na tlačítko Další.

Zobrazí se okno Souhrn zálohování s hypertextovým odkazem na umístění určené pro soubory zálohy. Pro každou sledovanou složku je v okně Souhrn zálohování uvedeno, zda zálohování proběhlo úspěšně (zelené zaškrtnutí), nebo selhalo (červený symbol x).

Podmínky použití