Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Vytvoření nové sledované složky

Při vytvoření nové sledované složky je třeba zadat vlastnosti úlohy a další nastavení určená připojeným serverem Fiery server.

 1. V okně Konzola Fiery Hot Folders klikněte na položku Nový, zobrazí se okno Nastavení sledovaných složek.
 2. Do pole Název složky zadejte název sledované složky.
 3. Volitelně můžete do pole Popis zadat popis vytvářené sledované složky a podrobné informace o této složce.
 4. Klikněte na tlačítko Procházet a zadejte umístění složky.
 5. Kliknutím na tlačítko Vybrat vyberte server Fiery server a připojte se k němu. Pokyny naleznete v části Připojení sledované složky k serveru Fiery server.
 6. Vyberte frontu serveru Fiery server nebo akci z nabídky Akce úlohy.

  Další informace naleznete v části Určení akce úlohy pro sledovanou složku.

 7. Nastavte libovolné z následujících možností:
  • Chcete-li pro danou sledovanou složku nastavit vlastnosti úlohy (nastavení tisku a vyřazování), vyberte možnost Definovat v nabídce Vlastnosti úlohy.

  • Chcete-li zadat vstupní formáty (filtry a formáty specifické pro jednotlivé aplikace), klikněte na tlačítko Upravit vedle položky Vstupní formáty.

  • Chcete-li povolit předtiskovou kontrolu úloh odeslaných do sledované složky, vyberte možnost Předtisková kontrola.

   Poznámka: Předtisková kontrola není podporována u všech serverů Fiery servers.
  • Chcete-li nastavit časový interval mezi kontrolami nových úloh, klikněte na položku Rozšířená nastavení, pak klikněte na položku Vlastní a zadejte nový časový interval.

   Plánujete-li do sledované složky odesílat vícedílné úlohy, doporučujeme nastavit tento interval na 10 nebo více sekund. Další informace naleznete v části Odeslání úloh s více částmi ve formě složky.

Podmínky použití