Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Filtry Microsoft

Filtr sady Microsoft Office je výhradním filtrem a nelze jej vybrat ve stejnou dobu jako ostatní vstupní složky. Filtry Microsoft převádějí nativní formáty souborů společnosti Microsoft (soubory vytvořené v aplikacích systému Microsoft Office, jako je Excel, PowerPoint, Word a Publisher) do formátu PostScript nebo PDF.

Tyto filtry vyžadují, aby byl systém Microsoft Office nainstalován na stejném operačním systému jako aplikace Hot Folders, kterou používáte. V tomto systému rovněž musí být nainstalována tiskárna PostScript nebo aplikace Acrobat Distiller.

Chcete-li zpracovat soubory sady Microsoft Office v aplikaci Hot Folders, musíte být přihlášeni. Pokud byla sledovaná složka nakonfigurována pro formáty sady Microsoft Office a další formáty starší než Hot Folders 4.0, aplikace Hot Folders vytvoří kopii složky, která přijímá pouze formáty sady Microsoft Office.

Výhradní složka formátu Microsoft Office obsahuje na konci názvu „_Office“.

Filtry Microsoft nejsou podporovány v systému Mac OS.

Jsou podporovány následující verze a formáty souborů:

Aplikace

Verze

Přípony souborů

Office

2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Office 365

různé

Word

2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Office 365

.doc, .docx

Excel

2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Office 365

.xls, .xlsx

PowerPoint

2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Office 365

.ppt, .pps, .pptx, .ppsx

Publisher

2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Office 365

.pub

Poznámka: Chcete-li tisknout soubory systému Office 2007, je třeba, aby v systému byla nainstalována příslušná aplikace systému Office 2007. Systém Office 2007 je kompatibilní se systémem Office 2003 a Office 2000, ale dřívější verze systému Microsoft Office nemohou zpracovávat soubory ve formátu Office 2007.
Poznámka: Pro výstup ve formátu zrušte zaškrtnutí možnosti Rely on system fonts only; do not use document fonts (Používat pouze systémová písma, nepoužívat písma dokumentu) v nastavení předvoleb tisku formátu Adobe PDF.

Filtry Microsoft nabízejí následující nastavení a možnosti:

Nastavení a možnosti

Popis

Název tiskárny

Vybere ovladač tiskárny PostScript nainstalovaný v systému Windows.

Filtr používá tento ovladač k vytvoření souboru PostScript, který je pak ze sledované složky odeslán do Fiery server.

Nastavení aplikace PowerPoint:

Tisk

Vybere výstupní formát pro nastavení Snímky, Podklady, Stránky poznámek nebo Zobrazení obsahu.

Barevně / stupně šedé

Vybere výstup pro nastavení Barva, Stupně šedé nebo Čistě černobíle.

Rozšířené možnosti tisku:

 

Přizpůsobit formátu papíru

Změní velikost obrázku tak, aby automaticky odpovídal velikosti stránky zadané v použité aplikaci.

Rámečky snímků

Vytiskne kolem každého snímku rámeček.

Tisknout komentáře a inkoustové značky

Vytiskne dokument s komentáři, anotacemi a všemi inkoustovými kresbami nebo značkami.

Tisknout skryté snímky

Vytiskne snímky, které jsou skryté.

Vysoká kvalita

Vytiskne průhledné obrázky, grafiku a výplně ve vyšší kvalitě (která může poněkud změnit barvy) a změkčí efekt stínů vytištěním ve vyšším rozlišení.

Výběr možnosti Vysoká kvalita může výrazně zvětšit velikost souboru PostScript (až o 250 %), což může mít za následek nižší rychlost zpracování ve sledované složce a na serveru Fiery.

Nastavení Vysoká kvalita je k dispozici pouze tehdy, je-li v počítači nainstalována aplikace PowerPoint 2007.

Výstupní typ souboru

Viz Výstupní typ souboru.

Podmínky použití