Fiery Hot Folders

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Předdefinované šablony vyřazování

Aplikace Hot Folders nabízí několik šablon vyřazování: Úplná spadávka, 1-up, Lepená vazba, 2-up, Sešitová vazba, 2-up, Brožura se 3 sklady, 3-up, Okenicový sklad, 4-up, Horní okraje k sobě, 4-up a Z-sklad, 4-up.

Úplná spadávka, 1-up

Rozložení Úplná spadávka, 1-up umožňuje vytisknout jednu stránku na arch. Značky tiskárny indikují, kde má být oříznut papír, aby barevný obsah sahal až k okraji papíru. Toto rozložení nemá žádná omezení pro čísla stránek. Používá následující nastavení:

 • Spadávky

 • Značky tiskárny (pouze značky trimování a popisek úlohy)

 • Přizpůsobit formátu papíru

 • Společný tisk jedinečný

Lepená vazba, 2-up

Rozložení Lepená vazba, 2-up umožňuje vytvářet knižní archy pro knihy s lepenou vazbou. Jednotlivé archy jsou jednou přeloženy a navrstveny na sebe.

Rozložení Lepená vazba, 2-up je určeno pro úlohy, jejichž počet stránek je dělitelný čtyřmi, ale lze je použít pro úlohy s libovolným počtem stránek. V případě potřeby jsou přidány další prázdné stránky. Stránky jsou uspořádány ve skupinách po čtyřech, takže každý arch po složení obsahuje čtyři po sobě jdoucí stránky. Možnost Úprava odstupu (creep) nemá na tuto šablonu žádný vliv.

Rozložení Lepená vazba, 2-up používá následující nastavení:

 • Oboustranně

 • Spadávky

 • Značky tiskárny (značky skladů, značky trimování a popisek úlohy)

 • Přizpůsobit formátu papíru

 • Lepená vazba

Sešitová vazba, 2-up

Rozložení Sešitová vazba, 2-up umožňuje vytvářet archy pro knihy se sešitovou vazbou. Všechny archy jsou složeny společně, jeden uvnitř druhého.

Rozložení Sešitová vazba, 2-up je určeno pro úlohy, jejichž počet stránek je dělitelný čtyřmi, ale lze je použít pro úlohy s libovolným počtem stránek. V případě potřeby jsou přidány další prázdné stránky. Stránky jsou uspořádány tak, aby po složení a sešití archů byly za sebou sekvenčně.

Rozložení Sešitová vazba, 2-up používá následující nastavení:

 • Oboustranně

 • Spadávky

 • Značky tiskárny (značky skladů, značky trimování a popisek úlohy)

 • Přizpůsobit formátu papíru

 • Sešitová vazba

Brožura se 3 sklady, 3-up

Rozložení Brožura se 3 sklady, 3-up je určeno pro úlohy, jejichž počet stránek je dělitelný šesti, ale lze je použít pro úlohy s libovolným počtem stránek. V případě potřeby jsou přidány další prázdné stránky.

Rozložení Brožura se 3 sklady, 3-up se skládá z jednoho archu složeného na tři díly. Přestože tyto tři díly mají stejnou šířku, prostor mezi jednotlivými díly se liší tak, aby panel, který je nejvíce vlevo, bylo možné přeložit přes zbývající dva panely.

Rozložení Brožura se 3 sklady, 3-up se obvykle skládá jako na následujícím obrázku.

Rozložení Brožura se 3 sklady, 3-up používá následující nastavení:

 • Oboustranně

 • Značky tiskárny (pouze značky skladů, značky trimování a popisek úlohy)

 • Přizpůsobit formátu papíru

 • Společný tisk jedinečný

Okenicový sklad, 4-up

Rozložení Okenicový sklad, 4-up se nejčastěji používá v případě brožur se čtyřmi panely. Dokončená brožura se rozloží na dvojnásobek a pak na čtyřnásobek původní velikosti.

Rozložení Okenicový sklad, 4-up by mělo být používáno pro úlohy, jejichž počet stránek je dělitelný osmi, ale lze je použít pro úlohy s libovolným počtem stránek. V případě potřeby jsou přidány další prázdné stránky.

Rozložení Okenicový sklad, 4-up se obvykle skládá jako na následujícím obrázku.

Rozložení Okenicový sklad, 4-up používá následující nastavení:

 • Oboustranně

 • Spadávky

 • Značky tiskárny (pouze značky skladů, značky trimování a popisek úlohy)

 • Přizpůsobit formátu papíru

 • Společný tisk jedinečný

Horní okraje k sobě, 4-up

Rozložení Horní okraje k sobě, 4-up umožňuje vytvářet brožury umístěním čtyř stránek na každou stranu vytištěného archu.

Rozložení Horní okraje k sobě, 4-up je určeno pro úlohy, jejichž počet stránek je dělitelný osmi, ale lze je použít pro úlohy s libovolným počtem stránek. V případě potřeby jsou přidány další prázdné stránky. Stránky jsou uspořádány tak, aby po složení archů pomocí dvou skladů s úhlem 90 stupňů, oříznutí a sešití byly za sebou sekvenčně. Otočením dvou vrchních stránek lze knižní arch složit vodorovně i svisle a oříznout. Dokončená brožura má všechny stránky správně otočené a ve správném pořadí.

Poznámka: Toto rozložení sice vyžaduje dva sklady, ale šablona používá značky skladů pouze pro hřbet.

Rozložení Horní okraje k sobě, 4-up se obvykle skládá jako na následujícím obrázku.

Rozložení Horní okraje k sobě, 4-up používá následující nastavení:

 • Oboustranně

 • Spadávky

 • Mezery mezi sloupci

 • Značky tiskárny (značky skladů, značky trimování a popisek úlohy)

 • Přizpůsobit formátu papíru

 • Sešitová vazba

Z-sklad, 4-up

Rozložení Z-sklad, 4-up umožňuje složit několik panelů na sebe, aniž by byl zdůrazněn přeložený hřbet. Nejběžnějším příkladem je automapa.

Toto rozložení je určeno pro úlohy, jejichž počet stránek je dělitelný osmi, ale lze je použít pro úlohy s libovolným počtem stránek. V případě potřeby jsou přidány další prázdné stránky. Rozložení Z-sklad, 4-up se obvykle skládá jako na následujícím obrázku.

Rozložení Z-sklad, 4-up používá následující nastavení:

 • Oboustranně

 • Značky tiskárny (pouze značky skladů, značky trimování a popisek úlohy)

 • Přizpůsobit formátu papíru

 • Společný tisk jedinečný

Podmínky použití