Fiery Hot Folders

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Fiery Hot Folders

Aplikacja Fiery Hot Folders umożliwia szybką, zautomatyzowaną metodę przesyłania plików do serwera Fiery server ze wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami, co eliminuje konieczność ustawiania tych samych opcji w odniesieniu do wielu zadań lub często używanych układów.

Aplikacja umożliwia utworzenie dowolnej liczby folderów podręcznych z unikatowymi profilami ustawień drukowania w odniesieniu do określonego typu danych wyjściowych. Do każdego folderu podręcznego przypisywana jest akcja zadania określająca sposób jego przetwarzania przez serwer Fiery server, co pozwala jeszcze bardziej usprawnić proces druku. Korzystając z folderu podręcznego, można przesyłać pliki bezpośrednio do serwera Fiery server, bez uruchamiania aplikacji, w której je utworzono. Ponieważ folder podręczny można udostępniać w sieci, jest to łatwy sposób na przekazywanie zadań bez konieczności instalowania aplikacji w systemie odbiorcy. Po zainstalowaniu aplikacji Hot Folders w systemie każdy utworzony folder podręczny będzie folderem specjalnym na dysku twardym, zawierającym wszystkie pliki i podfoldery z informacjami dotyczącymi zadań.

Folder jest „podręczny”, jeśli:

 • Jest połączony z serwerem Fiery server

 • Jest monitorowany przez aplikację Hot Folders

 • Skonfigurowano go przy użyciu wstępnie zdefiniowanych opcji drukowania (opcjonalnie)

 • Skonfigurowano go przy użyciu ustawień impozycji (opcjonalnie)

 • Skonfigurowano go przy użyciu filtrów plików i formatów specyficznych dla aplikacji (opcjonalnie)

Proces aplikacji Hot Folders działa w tle, stale monitorując aktywowane foldery pod kątem nowych zadań do drukowania lub przetworzenia. Akcja zadania określona w odniesieniu do folderu podręcznego definiuje sposób przetworzenia zadania przez serwer Fiery server.

Aplikacja Hot Folders monitoruje wszystkie foldery podręczne utworzone lokalnie w systemie użytkownika, lecz nie monitoruje folderów podręcznych utworzonych w innych systemach.

Aplikacja Hot Folders obejmuje następujące funkcje:

 • Konsola Fiery Hot Folders – uzyskiwanie dostępu do folderów podręcznych oraz dostarczanie informacji na temat lokalizacji, akcji zadania i ustawień każdego folderu podręcznego.

 • Stan i dziennik – monitorowanie stanu przetwarzanych plików i wyświetlanie dziennika wszystkich plików przetworzonych za pośrednictwem folderów podręcznych.

 • Właściwości zadania – dostęp do opcji drukowania, w tym ustawień wstępnych zadań i oprogramowania do obsługi impozycji.

 • Formaty wejściowe – dostęp do filtrów i ustawień drukowania specyficznych dla aplikacji, które można definiować za pośrednictwem folderu podręcznego bez otwierania lub instalowania pierwotnej aplikacji.

 • Ustawienia przebiegu wstępnego – dostęp do funkcji Przebieg wstępny, którą można włączyć w celu sprawdzania przesyłanych zadań pod kątem błędów przed drukowaniem.

 • Kopia zapasowa i przywracanie – tworzenie kopii zapasowych i przywracanie folderów podręcznych znajdujących się na komputerze użytkownika.

Warunki użytkowania