Fiery Command WorkStation keyboard shortcuts

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Fiery Command WorkStation

Nabídka Soubor

Akce Windows Mac OS
Importovat úlohu Ctrl+I Cmd+I
Nová úloha Ctrl+N Cmd+N

Nabídka Upravit

Akce Windows Mac OS
Vyjmout Ctrl+X Cmd+X
Kopírovat Ctrl+C Cmd+C
Vložit Ctrl+V Cmd+V
Vybrat vše Ctrl+A Cmd+A
Vyhledat Ctrl+F Cmd+F

Nabídka Akce

Akce Windows Mac OS
Tisk Ctrl+P Cmd+P
Tisknout a podržet Ctrl+Shift+P Shift+Cmd+P
Odstranit Del Del
Duplikovat Ctrl+D Cmd+D
Přejmenovat Ctrl+R Cmd+R
Zpracovat a podržet Ctrl+Alt+P Opt+Cmd+P
Posunout úlohu nahoru v seznamu úloh ve Středisku úloh Ctrl + šipka nahoru Cmd + šipka nahoru
Posunout úlohu dolů v seznamu úloh ve Středisku úloh Ctrl + šipka dolů Cmd + šipka dolů
Náhled Ctrl+Shift+V Shift+Cmd+V
ImageViewer Ctrl+Shift+I Shift+Cmd+I
Vlastnosti Ctrl+J Cmd+J

Nabídka Server

Akce Windows Mac OS
Středisko zařízení Ctrl+Shift+D Cmd+Shift+D
Kalibrovat Ctrl+Alt+C Opt+Cmd+C
Spustit tisk vzorku Ctrl+Alt+S Opt+Cmd+S

Nabídka Nápověda

Akce Windows Mac OS
Nápověda F1 Shift+Cmd+?