Fiery XF 7.2

Navigatie verbergen of weergevenVorige onderwerpVolgende onderwerpDelenAfdrukkenPDF

Alle taken nesten

U kunt een workflow configureren die automatisch een nesting maakt wanneer aan een opgegeven criterium is voldaan. Wanneer er één nesting is gemaakt, worden alle volgende taken onderdeel van de volgende nesting.

Command WorkStation kan een nesting maken:
 • Wanneer er voldoende taken zijn geladen om een bepaald percentage van het vel of de lijn te vullen.

  Opmerking:

  U kunt een aangepast mediaformaat definiëren dat kleiner is dan het mediaformaat dat in de printer is ingevoerd. Dit kan nuttig zijn als u afdrukt op rolmedia en u een nesting wilt maken wanneer een bepaald percentage van het vel vol is. Raadpleeg de Snelstartgids voor meer informatie.

 • Wanneer een bepaalde periode is verlopen sinds het openen van de laatste taak.

Opmerking: Workflowinstellingen overschrijven taakinstellingen. Als u bijvoorbeeld een workflow configureert voor uniforme paginaschaling, kunt u geen andere schaalfactor toepassen op een afzonderlijk geneste taak.
 1. In Server Manager: Klik op de zijbalk op Printers, en selecteer een printer. Selecteer een workflow in de structuurweergave van de printer. vouw op het tabblad Opmaak het deelvenster Nesting uit. Schakel op de balk met koptekst in het deelvenster het selectievakje in om de instellingen te activeren.
 2. Definieer het criterium voor het maken van een nesting.

  Command WorkStation maakt en verwerkt altijd het nesten nadat een opgegeven periode is verstreken, zelfs als het minimumpercentage vellen of lijnen niet kan worden opgevuld.

 3. Definieer onder Optimalisatie en Oriëntatie hoe taken op het vel worden gerangschikt.

  U kunt geneste taken zodanig rangschikken dat ze zo weinig mogelijk ruimte innemen op het vel, of u kunt ze zodanig rangschikken dat ze na het afdrukken kunnen worden gesneden met zo min mogelijk horizontaal of verticaal snijwerk.

  U kunt verdere verspilling van media voorkomen door taken te laten draaien, zodat beter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte op het vel. U kunt ook alle taken in de oorspronkelijke afdrukstand nesten, of de staande of liggende indeling toepassen op alle taken.

 4. Schakel onder Uniforme schaalhet selectievakje in en typ vervolgens een breedte en hoogte om alle pagina’s tot hetzelfde formaat te schalen (optioneel).
 5. Typ onder Afstand een horizontale en verticale afstand tussen pagina’s (optioneel). Bij deze instelling wordt rekening gehouden met labels.
 6. Voer onder Ruimte rond taken (plaatsen van foto) een breedte in voor elke rand (optioneel). Bij deze instelling wordt rekening gehouden met niet-afdrukbare marges.
Gebruiksrechtovereenkomst