Fiery XF 7.1

Navigatie verbergen of weergevenVorige onderwerpVolgende onderwerpDelenAfdrukkenPDF

Systeemonderhoud

Het tabblad Server bevat instellingen voor het organiseren van uw Fiery system.

Serverinformatie en -configuratie
Biedt algemene instellingen voor Adobe print engines, PANTONE PLUS-kleurdefinities, updatemeldingen, FAST RIP en bidirectionele communicatie. U kunt ook een voorbeeldresolutie selecteren en het aantal verwerkings-threads en de hoeveelheid vrije ruimte op de vaste schijf controleren.
Back-up maken en terugzetten
Maakt een systeemback-up van de geselecteerde items.
Onderhoud
Verwijdert uitvoer-, voorbeeldweergave- en tijdelijke bestanden die tijdens de taakverwerking zijn gemaakt.
Bestandspaden server
Verplaatst profielen en programmabestanden van de standaardlocatie naar een andere partitie.
Bestands-uploader
Uploadt kleurbestanden en mediaprofielen van een extern opslagmedium of vanaf het bureaublad rechtstreeks naar de juiste programmamap.
Licentie en contract
Geeft licentiedetails weer en activeert of deactiveert licenties. Geeft ook de status weer van uw overeenkomst voor softwareonderhoud en ondersteuning (SMSA).
Gebruiksrechtovereenkomst