Fiery XF 7.1

Navigatie verbergen of weergevenVorige onderwerpVolgende onderwerpDelenAfdrukkenPDF

Werkbalkpictogrammen

De Job Center-werkbalk bevat pictogrammen voor het importeren, afdrukken en verwijderen van taken en voor het starten van aanvullende opties.

Importeren
Hiermee opent u het venster Select Files to Import (Bestanden selecteren om te importeren).
New Nesting (Nieuwe nesting)
Maakt een nesting van een of meer geselecteerde taken.
Print (Afdrukken)

Hiermee drukt u de geselecteerde taak af.

Print and Cut (Afdrukken en snijden)

Voert een geselecteerde taak uit naar een gecombineerde printer/snijmachine of naar een snijmachine.

Delete (Verwijderen)

Hiermee verwijdert u de geselecteerde taak.

Color Tools

Hiermee start u Color Tools, een hulpprogramma voor het maken en bewerken van alle typen profielen.

Color Editor

Hiermee start u Color Editor, een hulpprogramma voor het definiëren, meten en bewerken van steunkleuren.

Verifier

Hiermee start u Verifier, een hulpprogramma voor het verifiëren van kleurconsistentie door de gemeten kleurwaarden met een referentie te vergelijken.

Opmerking: Sommige hulpmiddelen zijn alleen beschikbaar als u een juiste licentie hebt.
Gebruiksrechtovereenkomst