Fiery Command WorkStation

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Středisko úloh

Středisko úloh aplikace Fiery Command WorkStation představuje centralizované umístění, kde lze zobrazit a spravovat úlohy zaslané na připojený Fiery Server. Středisko úloh zahrnuje tiskovou frontu a frontu zpracovávaných úloh a seznam podržených, vytištěných a archivovaných úloh.

Pomocí Střediska úloh lze provádět tyto akce:

  • Hledat úlohy, zobrazit vlastnosti úlohy a náhled úloh na všech Fiery Servers. Panel nástrojů je nastavitelný a umožňuje uživatelům zobrazit podrobné informace o úlohách.

  • Přiřadit pracovní postupy a spravovat úlohy

  • Organizovat úlohy do skupin kvůli efektivní správě a viditelnosti stavu úloh

  • Zobrazit stav všech Fiery Servers

  • Zobrazit informace o kopírka/tiskárna, spotřebním materiálu a médiích a požadavky na úlohy

Podmínky použití