Fiery Command WorkStation

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Pracovní prostor aplikace Fiery Command WorkStation

Z hlavního okna máte přístup k často používaným funkcím. Zobrazení hlavního okna lze upravit sbalením či rozbalením podoken a front.

Hlavní okno aplikace Fiery Command WorkStation zahrnuje následující oblasti:

  • Hlavní nabídky – přístup k příkazům z těchto nabídek (viz Příkazy pro správu úloh ve frontě).

  • Středisko úloh – slouží pro zobrazení a správu úloh zaslaných na připojený Fiery Server. Středisko úloh zahrnuje Tiskovou frontu a Frontu zpracovávaných úloh.

  • Středisko zařízení – slouží ke konfiguraci připojeného serveru Fiery Server a přístupu k různým nástrojům správy tisku.

  • Servery – slouží pro připojení a odpojení serveru Fiery Servers a k zobrazení stavových a chybových hlášení a stavu spotřebního materiálu.

  • Souhrn úlohy – slouží k zobrazení obsahu stránky (miniatura) zpracovávané úlohy. Z podokna Souhrn úlohy můžete otevřít položku Náhled a zobrazit informace o zařazených nezpracovaných úlohách a úlohách s rastrovými daty i bez nich.

Podmínky použití