Fiery Command WorkStation

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Command WorkStation

Program Command WorkStation to interfejs zarządzania zadaniami drukowania dla serwerów Serwery Fiery Server.

Program Command WorkStation umożliwia połączenie kilku serwerów Serwery Fiery Server, a następnie zarządzanie zadaniami z jednej lokalizacji. Intuicyjny interfejs ułatwia operatorom i administratorom wykonywanie złożonych zadań, bez względu na liczbę czy typ przetwarzanych zadań.

Centrum zadań i Centrum urządzeń to funkcje zintegrowane z programem Command WorkStation obejmujące narzędzia wyszukiwania zadań, wyświetlania podglądu zadań, przypisywania przepływów roboczych oraz zarządzania cyfrowymi i offsetowymi zadaniami drukowania. Narzędzia programu Command WorkStation umożliwiają wykonywanie następujących zadań:

  • Modyfikowanie i scalanie zadań

  • Wyświetlanie informacji o zadaniach i serwerach Serwery Fiery Server

  • Wyświetlanie, wybieranie i modyfikowanie niestandardowych opcji drukowania

  • Wyświetlanie i modyfikowanie niestandardowych przepływów roboczych

Na serwerze Serwery Fiery Server dostępnych jest wiele funkcji opcjonalnych, a wszystkie zostały udokumentowane w tym systemie Pomocy. Jednak funkcje opcjonalne są wyświetlane w programie Command WorkStation, jeżeli obsługuje je podłączony serwer Fiery Server. Gdy na przykład podłączony serwer Fiery Server obsługuje tylko drukowanie czarno-białe, nie można drukować w kolorze.

Wersję systemu Fiery zainstalowaną na kontrolerze można sprawdzić w Centrum urządzeń na karcie Informacje ogólne (zob. Przestrzeń robocza programu Command WorkStation).

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji programu Command WorkStation, zob. Narzędzia w zestawie dokumentacji dla użytkownika.

Fiery Central

Oprogramowanie Fiery Central można zintegrować z systemami produkcyjnymi w celu poprawy skalowalności i wydajności używanych lub nowych kopiarek/drukarek. Łączy ono wiele drukarek cyfrowych Fiery Driven i inne wybrane kopiarki/drukarki w scentralizowany system produkcyjny drukowania dostępny z programu Command WorkStation.

Warunki użytkowania