Fiery Command WorkStation

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Konfigurace portu USB

Definujte výchozí zpracování úloh zaslaných na port USB serveru Fiery Server. Uživatelé mohou pomocí portu USB na serveru Fiery Server připojit počítač se systémem Windows nebo zařízení USB, obsahující soubory k tisku.

Důležité: K dispozici jsou dvě verze nástroje Configure, specifické pro server Fiery Server, k němuž jste připojeni. Toto jen kombinovaný postup, který popisuje, co dělat při připojení k serveru Fiery Server s produktem FS100/100Pro nebo dřívějším, a poznámku, co dělat v případě použití produktů FS150/150 Pro nebo novějších. Pokud si nejste jisti, jakou verzi modulu Configure používáte, naleznete další informace v Kterou verzi modulu Configure používám?.
 1. V nástroji Configure vyberte možnost Síť > Port > USB.
  Poznámka: Pokud jste připojeni k serveru Fiery Server s produktem FS150/150Pro, naleznete nastavení uvedená v tomto postupu v části Odesílání úloh > USB.
 2. Vyberte možnost Povolit port USB.
 3. Vyberte nastavení těchto možností:
  • Ignorovat znak EOF – Určuje, že Fiery Server bude v souboru ignorovat znaky konce souboru (EOF). Za běžných podmínek nechte tuto možnost nezaškrtnutou. Chcete-li postscriptové soubory tisknout v binárním formátu (nikoli ASCII), povolte tuto možnost. Vyberete-li tuto možnost, bude Fiery Server na základě hodnoty časového limitu portu USB určovat, kdy bylo dosaženo konce souboru. Pokud se však vyskytnou potíže s tiskem, zrušte zaškrtnutí této možnosti.

  • Časový limit portu – Počet sekund, po který Fiery Server čeká, aniž by přijímal data z portu USB, než rozhodne, že aktuální úloha je dokončena. Do vypršení časového limitu Fiery Server nemůže přijímat nové úlohy přes port USB, může však i nadále přijímat tiskové úlohy po síti.

  • Výchozí fronta – Tiskové připojení, kam se odesílají úlohy tisknuté do portu USB. Zobrazí se pouze publikovaná tisková spojení. Seznam může obsahovat také virtuální tiskárny, které byly definovány (pokud Fiery Server tuto funkci podporuje).

 4. Aby mohli uživatelé automaticky tisknout úlohy po připojení zařízení USB k portu USB na serveru Fiery Server, vyberte nastavení v části Automatický tisk.

  Úlohy se vytisknou ihned po připojení zařízení USB k serveru Fiery Server.

 5. Provedené změny použijte nebo uložte.

Další informace o automatickém tisku ze zařízení USB najdete v příručce Konfigurace a nastavení, která je součástí sady uživatelské dokumentace.

Podmínky použití