Calibrator

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Kalibrator 3

Maszyny drukujące i urządzenia do druku z oznaczeniem Fiery Driven mogą być różnego typu: laserowe lub atramentowe; monochromatyczne, CMYK lub obsługujące rozszerzoną gamę kolorystyczną, z obsługą specjalnych typów tuszu lub bez niej. Kalibrator pozwala spełnić różne wymogi dotyczące kalibracji, specyficzne dla poszczególnych technologii.

Program Command WorkStation i pakiet Fiery Color Profiler Suite automatycznie uruchamiają narzędzie Kalibrator w wersji optymalnej dla danego systemu. Narzędzie Kalibrator przeprowadza samodzielną konfigurację w celu dostosowania ustawień do kontrolera Fiery server. Nie każda maszyna drukująca korzysta z wszystkich funkcji. Na przykład większość laserowych maszyn drukarskich nie wymaga ograniczenia ilości toneru dla poszczególnych pigmentów, natomiast prasy atramentowe tak, ponieważ wchłanianie tuszu przez różne podłoża zwykle różni się w większym zakresie w przypadku tuszów niż tonerów.

Większość maszyn drukujących z oznaczeniem Fiery Driven (monochromatycznych lub CMYK) kalibruje się przy użyciu pomiarów gęstości. Maszyny CMYK+ są zwykle kalibrowane przy użyciu pomiarów L*a*b*.

Za pomocą narzędzia Kalibrator można utworzyć nowe ustawienie kalibracji na kontrolerze Fiery server lub zaktualizować istniejące.

Podobnie jak narzędzie Kalibrator w programie Command WorkStation, narzędzie Kalibrator dostępne w Fiery Color Profiler Suite umożliwia tworzenie nowych ustawień kalibracji i ponowne kalibrowanie istniejących za pomocą różnych przyrządów pomiarowych, które są niedostępne w programie Command WorkStation.

Dwie główne funkcje narzędzia Kalibrator to:
  • Kalibruj ponownie — aktualizacja kalibracji za pomocą nowych pomiarów. W przypadku większości maszyn drukarskich wyniki drukowania z czasem ulegają zmianie. Aby kontroler Fiery server mógł kompensować te zmiany, należy aktualizować jego tabele korekcyjne przy użyciu nowych pomiarów.
  • Utwórz kalibrację — tworzy nową kalibrację oraz — jeśli pakiet Fiery Color Profiler Suite jest zainstalowany i objęty licencją — nowy profil. To zadanie jest wymagane, jeśli żadna z istniejących kalibracji nie zapewnia akceptowalnych wydruków w określonych warunkach drukowania (czyli kombinacji zestawu tuszów, półtonów, nośnika itp.). Takie wydruki może cechować złej jakości przejście tonalne lub słaba przyczepność tuszu. Nowa kalibracja wymaga zwykle nowego profilu. Dzięki temu system zarządzania kolorami pozwoli uzyskać dokładny kolor.
Dostęp do dwóch funkcji administracyjnych można uzyskać za pomocą dwóch ikon w lewym dolnym rogu okna. Te ustawienia są specyficzne dla każdego serwera Fiery server. Jako że mają one wpływ na każdego użytkownika, funkcje te są dostępne tylko po zalogowaniu się jako administrator kontrolera Fiery z poziomu programu Command WorkStation:
  • Ustawienia Kalibratora — wykorzystywane do określenia preferencji poszczególnych maszyn drukarskich. Tutaj można skonfigurować ustawienia obowiązujące przed kalibracją i po niej. Ustawienia te są dostępne w przypadku niektórych modeli maszyn drukarskich. Każdy model może również wyświetlić ostrzeżenie lub uniemożliwić wydrukowanie zadań, jeśli odpowiednie kalibracje nie zostaną ponownie skalibrowane w okresie zdefiniowanym przez administratora.
  • Menedżer kalibracji — umożliwia wyświetlenie kalibracji dostępnych na kontrolerze Fiery server, czasu ich ostatniej aktualizacji, pomiarów oraz właściwości. Kalibracje dodawane przez użytkowników można usuwać i zmieniać ich nazwy.
Narzędzie Kalibrator dla podłączonego kontrolera Fiery server jest dostępne w przypadku następujących kolejności zadań. W przypadku konwencjonalnych produktów CMYK i zestawów kalibracji narzędzie Kalibrator 3 automatycznie wybiera kolejność zadań kalibracji opartą na gęstości. Narzędzie Kalibrator 3 działa zgodnie z kolejnością zadań kalibracji opartą na metodzie L*a*b* za każdym razem, gdy jest to wymuszane przez rozszerzony zestaw tuszów.
Warunki użytkowania