Pomoc programu Fiery Color Profiler Suite

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Fiery Color Profiler Suite

Pakiet Fiery Color Profiler Suite umożliwia utworzenie profilu kolorów całkowicie zgodnego ze standardami organizacji International Color Consortium (ICC). Pozwala także na ocenę, edycję i testowanie profili kolorów.

Pakiet Fiery Color Profiler Suite jest zazwyczaj dostarczany ze spektrofotometrem EFI ES-2000 — przyrządem pomiarowym służącym do tworzenia profili. Obsługiwane są także inne instrumenty pomiarowe.

Pakiet Fiery Color Profiler Suite oferuje szereg różnych modułów.

Następujące moduły pomagają w tworzeniu profili i kalibracji serwera Fiery server:

  • Fiery Express Profiler — umożliwia utworzenie zestawów kalibracji i profilu dla maszyny drukarskiej z oznaczeniem Fiery Driven, a także utworzenie ustawienia wstępnego właściwości zadania Fiery i/lub wirtualnej maszyny drukarskiej lub ustawienia wstępnego, które pozwala na natychmiastowe drukowanie z wykorzystaniem nowej kalibracji i profilu. Jest to najszybszy sposób utworzenia profilu maszyny drukarskiej z oznaczeniem Fiery Driven.

  • Kalibrator — tworzy nowy zestaw kalibracji dla maszyny drukarskiej z oznaczeniem Fiery Driven lub aktualizuje istniejący.

  • Fiery Printer Profiler — tworzy profile dla dowolnej drukarki RGB lub CMYK. Tworzy nowy zestaw kalibracji i profile dla dowolnej maszyny drukarskiej z oznaczeniem Fiery Driven, a także zapewnia dostęp do zaawansowanych ustawień profilu.

  • Fiery Monitor Profiler — umożliwia tworzenie profili dla monitorów CRT i LCD.

  • Fiery Device Linker — pozwala tworzyć profile Device Link i optymalizować profile Device Link oraz kolory dodatkowe.

  • Fiery Print Matcher — tworzy zestawy kalibracji i profile, które ujednolicają odwzorowanie kolorów uzyskiwane za pomocą wielu maszyn drukarskich z oznaczeniem Fiery Driven (na wszystkich serwerach Fiery server musi być zainstalowane oprogramowanie System 10 lub nowsze).

Te moduły ułatwiają ocenę profili:

  • Fiery Profile Inspector — umożliwia wyświetlenie trójwymiarowych modeli RGB, CMYK i nazwanych profili kolorów ICC w przestrzeni kolorów L*a*b, co pozwala na porównanie profili.

  • Fiery Profile Editor — umożliwia edycję profili wydruku. Można wprowadzić globalne zmiany w profilu wydruku lub wybrać określone obszary do edycji.

  • Fiery Verify — umożliwia wydrukowanie i dokonanie pomiaru strony wstawek kolorów oraz porównanie wyników pomiaru z oczekiwanymi wynikami w celu uzyskania odpowiedniego punktu odniesienia.

Pakiet Fiery Color Profiler Suite zawiera także następujące elementy:

  • Narzędzie Fiery Verify Assistant, które służy do weryfikacji odwzorowania kolorów w zadaniu. Narzędzie Fiery Verify Assistant można otworzyć w programie Command WorkStation, gdy na tym samym komputerze jest zainstalowane oprogramowanie Fiery Color Profiler Suite i Command WorkStation.
Warunki użytkowania