Pomoc programu Fiery Color Profiler Suite

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Fiery Color Profiler Suite

Fiery Color Profiler Suite umożliwia utworzenie profilu kolorów całkowicie zgodnego ze standardami organizacji International Color Consortium (ICC). Pozwala także na ocenę, edycję i testowanie profili kolorów.

Fiery Color Profiler Suite jest zazwyczaj dostarczany ze spektrofotometrem EFI ES-2000 lub EFI ES-3000 — przyrządem pomiarowym służącym do tworzenia profili. Obsługiwane są także inne instrumenty pomiarowe.

Fiery Color Profiler Suite oferuje kilka modułów.

Następujące moduły pomagają w tworzeniu profili i kalibracji Fiery server:

  • Fiery Express Profiler — Umożliwia tworzenie profilu i ustawień kalibracji dla drukarki sterowanej przez rozwiązanie Fiery, a także tworzenie drukarki wirtualnej lub ustawienia wstępnego, co pozwala na natychmiastowe drukowanie z wykorzystaniem nowej kalibracji i profilu. Moduł ten to najszybszy sposób na utworzenie profilu dla drukarki zarządzanej przez sterownik Fiery.

  • Calibrator — tworzy nowy zestaw kalibracji dla drukarki sterowanej przez rozwiązanie Fiery lub aktualizuje istniejący.

  • Fiery Printer Profiler — Umożliwia tworzenie profili dla dowolnej drukarki obsługującej przestrzeń kolorów RGB lub CMYK. Tworzy nowe zestawy kalibracji i profile dla dowolnej drukarki sterowanej przez rozwiązanie Fiery, a także zapewnia dostęp do zaawansowanych ustawień profilu.

  • Fiery Monitor Profiler - Tworzy profile monitorów CRT i LCD.

  • Fiery Optimizer - pozwala tworzyć profile nośnika i Device Link, a następnie optymalizować profile nośnika i Device Link.

  • Fiery Print Matcher - umożliwia tworzenie profili ujednolicających odwzorowanie kolorów uzyskiwane za pomocą wielu drukarek ze sterownikiem Fiery (na wszystkich Fiery server musi być zainstalowane oprogramowanie System 10 lub nowsze).

Te moduły ułatwiają ocenę profili:

  • Fiery Profile Inspector - Umożliwia wyświetlenie trójwymiarowych modeli RGB, CMYK i nazwanych kolorów ICC w przestrzeni kolorów L*a*b, co pozwala na porównanie profili.

  • Fiery Profile Editor – Umożliwia edycję profili wydruku. Można wprowadzić globalne zmiany w profilu wydruku lub wybrać określone obszary do edycji.

  • Fiery Verify – Umożliwia wydrukowanie i dokonanie pomiaru strony próbek oraz porównanie wyników pomiaru z oczekiwanymi wynikami w celu uzyskania odpowiedniego punktu odniesienia.

Fiery Color Profiler Suite zawiera również:

  • Fiery Verify Assistant to narzędzie, które służy do weryfikacji odwzorowania kolorów w zadaniu. Można otworzyć Fiery Verify Assistant w Command WorkStation , gdy Fiery Color Profiler Suite i Command WorkStation są zainstalowane na tym samym komputerze.