Nápověda k aplikaci Fiery Color Profiler Suite

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Fiery Color Profiler Suite

Fiery Color Profiler Suite umožňuje vytváření barevných profilů plně kompatibilních se standardy organizace International Color Consortium (ICC). Může také vyhodnocovat, upravovat a testovat tyto profily.

Sada Fiery Color Profiler Suite se obvykle dodává včetně spektrofotometru EFI ES-2000 nebo EFI ES-3000 – měřicího přístroje určeného k vytváření profilů. Ostatní měřicí přístroje jsou také podporovány.

Sada Fiery Color Profiler Suite nabízí několik modulů.

Tyto moduly vám pomohou při tvorbě profilů a kalibraci serveru Fiery server:

  • Fiery Express Profiler – vytvoří kalibrační sady a profil pro tiskárnu se systémem Fiery a vytvoří předvolbu vlastností úlohy Fiery nebo virtuální tiskárnu nebo předvolbu, která umožňuje začít ihned tisknout s použitím nové kalibrace a profilu. Tento modul nabízí nejrychlejší způsob vytvoření profilu pro tiskárnu se systémem Fiery.

  • Calibrator - vytváří nové nebo aktualizuje stávající nastavení kalibrace pro tiskárnu se systémem Fiery.

  • Fiery Printer Profiler – Vytvoří profily pro jakoukoli RGB nebo CMYK tiskárnu. Vytvoří nové kalibrační sady a profily pro libovolnou tiskárnu se systémem Fiery a umožní přístup do odborného nastavení profilu.

  • Fiery Monitor Profiler – vytvoří profily CRT a LCD monitorů.

  • Fiery Device Linker – vytvoří profily propojení zařízení a optimalizuje tyto profily a přímé barvy.

  • Fiery Print Matcher – vytvoří kalibrační sady a profily, které umožňují sladit reprodukci barev na více tiskárnách obsluhovaných servery Fiery (na všech serverech Fiery server musí být spuštěn software System 10 nebo novější).

Následující moduly slouží k vyhodnocování profilů:

  • Fiery Profile Inspector – zobrazení trojrozměrných modelů profilů RGB, CMYK a profilů ICC pojmenovaných barev v barevném prostoru L*a*b*, což umožňuje jejich porovnání.

  • Fiery Profile Editor – umožňuje upravovat výstupní profily. Ve výstupním profilu lze provádět jak globální, tak i lokální změny.

  • Fiery Verify – umožňuje tisknout a měřit stránku barevných políček. Pro specifické potřeby umožňuje porovnávat naměřené hodnoty s očekávanými výsledky.

Fiery Color Profiler Suite také obsahuje:

  • Fiery Verify Assistant je nástroj pro kontrolu barevného výstupu úlohy. V aplikaci Command WorkStation můžete otevřít Fiery Verify Assistant, když je na stejném počítači nainstalována sada Fiery Color Profiler Suite a aplikace Command WorkStation.