Fiery Color Profiler Suite

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Fiery Color Profiler Suite

Pakiet Fiery Color Profiler Suite umożliwia utworzenie profilu kolorów całkowicie zgodnego ze standardami organizacji International Color Consortium (ICC). Pozwala także na ocenę, edycję i testowanie profili kolorów.

Pakiet Color Profiler Suite jest dostarczany ze spektrofotometrem EFI ES-2000 Spectrophotometer — przyrządem pomiarowym służącym do tworzenia profili. Obsługiwane są także inne instrumenty pomiarowe.

Pakiet Color Profiler Suite zawiera kilka modułów.

Następujące moduły pomagają w tworzeniu profili i kalibracji serwera Fiery Server:

 • Express Profiler — umożliwia tworzenie profilu i ustawienia kalibracji dla drukarki ze sterownikiem Fiery, a także tworzenie drukarki wirtualnej lub ustawienia wstępnego, co pozwala na natychmiastowe drukowanie z wykorzystaniem nowej kalibracji i profilu. Jest to najszybszy sposób tworzenia profilu drukarki ze sterownikiem Fiery, jeżeli zaakceptuje się domyślne ustawienia profilu.

 • Calibrator — tworzy nowe ustawienie kalibracji dla drukarki ze sterownikiem Fiery lub aktualizuje istniejące.

 • Printer Profiler — umożliwia tworzenie profilu dowolnej drukarki RGB lub CMYK oraz tworzenie nowych profili na podstawie istniejących. W przypadku drukarek ze sterownikiem Fiery można także utworzyć ustawienie kalibracji. Ten moduł udostępnia pełną kontrolę nad ustawieniami profilu, takimi jak odwzorowanie gamy kolorystycznej i wyciągi barwne.

 • Monitor Profiler — umożliwia tworzenie profili monitorów CRT i LCD.

 • Device Linker — umożliwia tworzenie profilu Device Link i optymalizację profili Device Link oraz kolorów dodatkowych.

 • Print Matcher — umożliwia tworzenie profili ujednolicających odwzorowanie kolorów uzyskiwane za pomocą wielu drukarek ze sterownikiem Fiery (na wszystkich serwerach Fiery Server musi być zainstalowane oprogramowanie System 10 lub nowsze).

Te Moduły ułatwiają ocenę profili:

 • Profile Inspector — umożliwia wyświetlenie trójwymiarowych modeli RGB, CMYK i nazwanych kolorów ICC w przestrzeni kolorów Lab, co pozwala na porównanie profili.

 • Profile Editor — umożliwia edycję profili wydruku. Można wprowadzić globalne zmiany w profilu wydruku lub wybrać określone obszary do edycji.

 • Verifier — umożliwia wydrukowanie i dokonanie pomiaru strony próbek oraz porównanie wyników pomiaru z oczekiwanymi wynikami w celu uzyskania odpowiedniego punktu odniesienia. Moduł Verifier umożliwia także porównanie dwóch dowolnych zestawów wartości kolorów w celu kontroli jakości.

 • Auto Verifier – umożliwia automatyczne drukowanie stron testowych kolorów i pomiar stron w celu kontroli jakości.

Oprogramowanie Fiery Color Profiler Suite zawiera ponadto:

 • Narzędzie Color Verification Assistant, które służy do weryfikacji odwzorowania kolorów w zadaniu. Narzędzie Color Verification Assistant można otworzyć w programie Command WorkStation, jeśli oprogramowanie Color Profiler Suite i Command WorkStation jest zainstalowane na tym samym komputerze.
Warunki użytkowania