Configure 3.2.85

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Řízení portů a IP adres

Chcete-li kontrolovat připojení k serveru Fiery server, můžete povolit komunikaci přes konkrétní porty IP, případně omezit rozsah IP adres.

Povolení komunikace přes konkrétní porty IP

Chcete-li omezit neautorizovaná připojení k serveru Fiery server, můžete omezit síťové aktivity na konkrétních portech. Příkazy nebo úlohy zaslané z neautorizovaných portů Fiery server ignoruje.

 1. V nástroji Configure vyberte položky Zabezpečení > Filtrování portů TCP/IP.
 2. Vyberte možnost Povolit filtrování portů TCP/IP a zadejte porty, které chcete povolit.

  Vyberte pouze porty, které chcete na serveru Fiery server autorizovat.

 3. Uložte provedené změny.

  Chcete-li na serveru Fiery server povolit přístup ze vzdálené plochy, musí být povolený port 3389 a možnost Vzdálená plocha (v části Server Fiery).

  Poznámka: Možnost použití portu 3389 nepodporují všechny servery Fiery server.

Povolení nebo omezení rozsahu IP adres

Chcete-li zamezit neoprávněnému připojování k serveru Fiery server, určete, které IP adresy jsou povoleny a které zakázány.

Ve výchozím nastavení můžete zakázat všechny IP adresy s výjimkou těch, které specificky povolíte, nebo povolit všechny IP adresy s výjimkou těch, které specificky zakážete. Můžete zadat několik rozsahů nebo IP adres, které mají být povoleny nebo zakázány. Příkazy nebo úlohy zaslané z neschválených IP adres Fiery server ignoruje. Pokud ve výchozím nastavení zakážete IP adresy a nezadáte platné IP adresy, které mají být povoleny, bude komunikace se serverem Fiery server zakázána.

 1. V nástroji Configure vyberte položky Zabezpečení > Filtrování IP adres.
 2. Chcete-li povolit filtrování adres IPv4, zaškrtněte políčko Filtrování adres IPv4, určete, zda výchozí zásadou filtrování pro IPv4 by mělo být povolení všech IP adres s výjimkou těch, které zakážete, nebo zákaz IP adres kromě těch, které povolíte, a pak klikněte na tlačítko Přidat filtr adres IPv4 a zadejte rozsah IP adres a to, zda chcete tento rozsah povolit nebo zakázat. Můžete přidat několik rozsahů adres.
 3. Chcete-li povolit filtrování adres IPv6, zaškrtněte políčko Filtrování adres IPv6, určete, zda výchozí zásadou filtrování pro IPv6 by mělo být povolení všech IP adres s výjimkou těch, které zakážete, nebo zákaz IP adres kromě těch, které povolíte, a pak klikněte na tlačítko Přidat filtr adres IPv6 a zadejte IP adresu, délku předpony a to, zda chcete tuto adresu povolit nebo zakázat. Můžete přidat několik IP adres.
 4. Uložte provedené změny.
Podmínky použití