Configure 3.2.85

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Konfigurace serveru WINS (překlad adres)

Můžete určit, zda server WINS má být nakonfigurován automaticky nebo ručně. Server WINS umožňuje uživatelům přístup k síťovým prostředkům na základě názvu, nikoli IP adresy.

Chcete-li serveru Fiery server povolit automatickou konfiguraci serveru WINS, musí být IP adresa serveru Fiery server rovněž konfigurována automaticky.

  1. V nástroji Configure vyberte možnost Síť > Adresa IPv4.
  2. V části Konfigurace serveru WINS vyberte možnost Automaticky nebo Ručně.
  3. Pokud jste vybrali možnost Ručně, zadejte IP adresu serveru Fiery server.

    Název se zobrazí v síti, když uživatelé získají přístup k serveru Fiery server pomocí protokolu SMB (Server Message Block). Tento název je stejný jako název serveru Fiery server.

  4. Uložte provedené změny.
Podmínky použití