Configure 3.2.85

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Přístup k nástroji Configure

Po prvním spuštění serveru Fiery server nebo instalaci systémového softwaru je nutné nastavit konfiguraci serveru Fiery server. Pokud tak neučiníte, bude použito výchozí nastavení. Ujistěte se, že zvolené nastavení je vhodné pro vaše tiskové prostředí. Dojde-li ke změně síťového nebo tiskového prostředí, může být nezbytné nastavení změnit.

Fiery server můžete z klientského počítače nastavit pomocí nástroje Configure, který je dostupný z následujících aplikací:
 • Command WorkStation
 • WebTools (s podporovaným internetovým prohlížečem)

Přístup k nástroji Configure z aplikace Command WorkStation

 1. Z aplikace Command WorkStation se připojte k požadovanému serveru Fiery server a přihlaste se jako správce.
 2. Chcete-li spustit nástroj Configure, použijte jeden z následujících postupů:
  • Ve Středisku zařízení vyberte položku Obecné informace a klikněte na možnost Configure v pravém dolním rohu.

  • V nabídce Server klikněte na možnost Configure.

 3. V nástroji Configure změňte aktuální možnosti nastavení serveru Fiery server.

Přístup k aplikaci Configure z nástrojů WebTools

Fiery server lze nastavit pomocí nástroje Configure. Nastavení je nutné po prvním zapnutí serveru Fiery server nebo po instalaci systémového softwaru. Pomocí nástroje Configure lze také zadat informace o síťovém prostředí a předvolby tisku pro úlohy, které uživatelé zasílají na Fiery server.

 1. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte IP adresu serveru Fiery server.
 2. V nástroji WebTools klikněte na kartu Configure.
  Poznámka: Jako bezpečnostní opatření byly nástroje WebTools navrženy pro práci pouze přes protokol Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS). Ve výchozím nastavení používají nástroje WebTools podepsaný certifikát vytvořený v Fiery server. To způsobí, že se při otevření nástrojů WebTools ve webovém prohlížeči zobrazí chyba certifikátu. Tuto zprávu můžete bezpečně ignorovat a pokračovat v přístupu do WebTools.
 3. Přihlaste se s oprávněními správce.
Podmínky použití