Configure 3.2.85

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Šifrování uživatelských dat

Povolením šifrování uživatelských dat zabezpečíte informace uložené na pevném disku serveru Fiery server v souladu se standardem AES256. Zadáte přístupové heslo, které bude sloužit k obnově dat v případě výměny nebo údržby hardwaru.

Je-li povolena funkce Šifrování uživatelských dat, je zašifrována konfigurace uživatele, úlohy uživatelů, protokoly a místní záložní bitové kopie. Data, která vycházejí ze serveru Fiery server, nejsou šifrována. Pokud například uživatelé exportují úlohy nebo soubory zálohy do umístění v síti, nebudou tato data zašifrována ani v případě, že je povoleno šifrování uživatelských dat.

V těchto scénářích je třeba použít přístupové heslo:
 • Fyzické přesunutí pevného disku ze serveru Fiery server do jiného serveru Fiery server
 • Výměna hardwaru
 • Změna přístupového hesla

Je-li nutné zadat přístupové heslo, Fiery server nemůže přijmout úlohy ani k němu nelze získat přístup jiným způsobem, s výjimkou stránky pro obnovení přístupové fráze. Při zadávání přístupového hesla můžete provést maximálně pět pokusů.

Probíhá-li dešifrování, nelze šifrování okamžitě znovu povolit. Jakmile bude dešifrování dokončeno, začne být k dispozici i možnost šifrování.

 1. V nástroji Configure vyberte Zabezpečení > Šifrování uživatelských dat.
 2. Vyberte možnost Povolit šifrování uživatelských dat.
 3. Do textového pole zadejte heslo.

  Heslo uchovejte na bezpečném místě. Pokud heslo zapomenete, nebudete moci nic obnovit. Přístupové heslo není stejné jako heslo Správce Fiery.

  Pokud již byla povolena funkce Šifrování uživatelských dat, můžete přístupové heslo změnit kliknutím na odkaz Změnit přístupové heslo.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.
Podmínky použití