Configure 3.2.85

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Zobrazení, uložení či tisk nastavení serveru

Karta Konfigurace serveru v aplikaci Command WorkStation obsahuje seznam aktuálních nastavení serveru Fiery server.

Zobrazení nastavení konfigurace serveru

Na kartě Konfigurace serveru lze zobrazit kategorie nastavení serveru Fiery server nebo změnit možnosti nastavení.

 1. V aplikaci Command WorkStation se připojte k požadovanému serveru Fiery server a klikněte na položky Středisko zařízení > Obecné > Konfigurace serveru.
 2. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Kliknutím na zkratky nalevo na stránce zobrazte nastavení pro konkrétní kategorii.

  • Kliknutím na položku Configure v pravém dolním rohu okna změňte aktuální Možnosti nastavení serveru Fiery server.

Uložení konfigurace serveru ve formě souboru

Pro každý server Fiery server, ke kterému jste připojeni, můžete uložit konfiguraci ve formě souboru. Toto je zvláště užitečné, pokud spravujete více serverů Fiery servers a chcete mít přehled o změnách provedených v nastavení jednotlivých serverů Fiery server.

 1. Z aplikace Command WorkStation se připojte k požadovanému serveru Fiery server.
 2. Klikněte na položku Středisko zařízení > Obecné > Konfigurace serveru.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit jako.
 4. Zadejte název souboru a jeho umístění.
 5. Jako typ souboru vyberte možnost PDF nebo Text.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Tisk stránky konfigurace serveru

Po dokončení nastavení vytiskněte konfiguraci serveru, zkontrolujte vytištěné nastavení a umístěte jej v blízkosti serveru Fiery server pro případné rychlé nahlédnutí. Uživatelé potřebují znát informace uvedené na této stránce, jako je například aktuální výchozí nastavení.

 1. Uložte konfigurační soubor.
 2. Uložený soubor vytiskněte na kancelářské tiskárně.
Podmínky použití