Configure 3.2.85

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Konfigurace funkce TCP/IP pro Ethernet

Na serveru Fiery server můžete nastavit automatické získávání vlastní IP adresy, případně adresu zadat ručně.

Poznámka: Přiřazené IP adresy se na serveru Fiery server ukládají, i když funkci TCP/IP později zakážete. Pokud musíte IP adresu serveru Fiery server přiřadit jinému zařízení, nejprve nastavte adresu serveru Fiery server na adresu zpětné smyčky (127.0.0.1).

Fiery server musí mít přiřazenou jedinečnou, platnou IP adresu. Na serveru Fiery server můžete nastavit automatické získávání vlastní IP adresy, případně adresu zadat ručně. Pokud serveru Fiery server povolíte automatické získávání IP adresy, automaticky získá také adresu brány.

Chcete-li automaticky nastavit další druhy IP adres, například adresu serveru DNS nebo WINS, je nutné povolit serveru Fiery server automatické získávání vlastní IP adresy.

Povolení automatického získávání adresy TCP/IP pro Fiery server

Server Fiery server lze nastavit tak, aby IP adresu, adresu podsítě a výchozí adresu brány získával automaticky.

 1. V nástroji Configure vyberte možnost Síť > Adresa IPv4.
 2. Položku Konfigurace IP adresy nastavte na hodnotu Automaticky.
 3. Zvolte, zda se server DNS a server WINS má konfigurovat automaticky nebo ručně.
 4. Uložte provedené změny.
 5. Pokud se v síti používají adresy IPv6, vyberte možnost Síť > Adresa IPv6 a pak vyberte možnost Povolit adresu IPv6.
  Poznámka: Pro fungování protokolu IPv6 je nutné, aby byl povolen protokol IPv4.
 6. Uložte provedené změny.

Ruční nastavení adres TCP/IP pro Fiery server

Při ručním nastavení adres TCP/IP je třeba zadat IP adresu, adresu podsítě a výchozí adresu brány.

 1. V nástroji Configure vyberte možnost Síť > Adresa IPv4.
 2. Položku Konfigurace IP adresy nastavte na hodnotu Ručně.
 3. Do příslušných polí zadejte IP adresu, adresu podsítě a výchozí adresu brány.
 4. Zvolte, zda se server DNS a server WINS má konfigurovat automaticky nebo ručně.
 5. Uložte provedené změny.
 6. Pokud se v síti používají adresy IPv6, vyberte možnost Síť > Adresa IPv6 a pak vyberte možnost Povolit adresu IPv6.
  Poznámka: Protokol IPv6 vyžaduje, aby již byl povolen protokol IPv4.
 7. Uložte provedené změny.
Podmínky použití