Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Güvenliği yapılandırma

Fiery serverna bağlantıları denetlemek için, belirli IP bağlantı noktaları üzerinden iletişime izin verebilir veya bir IP adresleri aralığını kısıtlayabilirsiniz.

Belirlenen IP bağlantı noktaları üzerinden iletişime izin verme

Fiery server öğesinde yetkisiz bağlantıları kısıtlamak için ağ etkinliğini belirli bağlantı noktalarına kısıtlayabilirsiniz. Yetkisiz bağlantı noktalarından gönderilen komutlar veya işler, Fiery server tarafından yoksayılır.

 1. Configureʼdan Güvenlik > TCP/IP bağlantı noktası filtreleme seçeneğini belirleyin.
 2. TCP/IP bağlantı noktası filtrelemeyi etkinleştir öğesini seçin ve etkinleştirilecek bağlantı noktalarını belirtin.

  Fiery server öğesinde yalnızca yetkilendirmek istediğiniz bağlantı noktalarını seçin.

 3. Değişikliklerinizi kaydedin.

  Fiery server öğesinde Uzak masaüstü erişimini etkinleştirmek için bağlantı noktası 3389’un ve (Fiery sunucusu bölümünde bulunan) Uzak masaüstü seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

  Not: Her Fiery server, bağlantı noktası 3389 seçeneğini desteklemez.

Bir IP adresleri aralığına izin verme veya kısıtlama

IP adreslerinin kabul edilmesine veya reddedilmesine ilişkin belirlemeyi yaparak Fiery server öğesine yetkisiz bağlantıları kısıtlayın.

Özellikle kabul ettiğiniz IP adresleri dışındaki tüm IP adreslerini varsayılan olarak reddedebilirsiniz veya özellikle reddettiğiniz IP adresleri dışındaki tüm IP adreslerini varsayılan olarak kabul edebilirsiniz. Kabul etmek veya reddetmek için birden fazla aralık veya IP adresi belirleyebilirsiniz. Yetkisiz IP adreslerinden gönderilen komutlar veya işler, Fiery server tarafından yoksayılır. IP adreslerini varsayılan olarak reddederseniz ve kabul edilecek geçerli IP adreslerini belirtmezseniz, Fiery server için tüm ağ iletişimi devre dışı bırakılır.

 1. Configureʼdan Güvenlik > IP adresi filtreleme seçeneğini belirleyin.
 2. IPv4 adresi filtrelemeye izin vermek için IPv4 adresi filtreleme onay kutusunu seçin, IPv4 için Varsayılan filtre politikasının reddettikleriniz dışındaki IP adreslerini kabul etme şeklinde mi yoksa kabul ettikleriniz dışındaki IP adreslerini reddetme şeklinde mi olması gerektiğini belirleyin. IP adresi aralığını ve aralığı kabul etmek veya reddetmek isteyip istemediğinizi belirlemek üzere IPv4 adres filtreleme ekle seçeneğini tıklatın. Birden fazla aralık ekleyebilirsiniz.
 3. IPv6 adresi filtrelemeye izin vermek için IPv6 adresi filtreleme onay kutusunu seçin, IPv6 için Varsayılan filtre politikasının reddettikleriniz dışındaki IP adreslerini kabul etme şeklinde mi yoksa kabul ettikleriniz dışındaki IP adreslerini reddetme şeklinde mi olması gerektiğini belirleyin. IP adresi ve öneki uzunluğunu, ayrıca bu adresi kabul etmek veya reddetmek isteyip istemediğinizi belirlemek üzere IPv6 adres filtreleme ekle seçeneğini tıklatın. Birden fazla IP adresi ekleyebilirsiniz.
 4. Değişikliklerinizi kaydedin.
Terms of Use