Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Yeni kullanıcılar oluşturma

Kullanıcılar global adres listesi veya iletişim listesinde değilse el ile kullanıcıları oluşturabilirsiniz. İletişim listesinde görüntülenen tüm adlar, bir gruba atadığınız kullanıcı haline gelebilir.

Yöneticiler ve Operatörler gruplarının sırayla "Yönetici" veya "Operatör" olarak adlandırılan varsayılan bir kullanıcısı mevcuttur.

  1. Configure'den Kullanıcı hesapları'nı seçin.
  2. Fiery iletişim listesi düğmesine tıklayın.
  3. Fiery iletişim listesi iletişim kutusunda, Kullanıcı ekle düğmesine tıklayın.
  4. Kullanıcı oluştur iletişim kutusunda, gereken bilgileri belirtin. Oluştur'a tıklayın.
  5. Kapat'a tıklayın.
Terms of Use