Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

WINS sunucusunu yapılandırma (ad çözümlemesi)

WINS sunucusunu otomatik olarak veya el ile yapılandırmayı seçebilirsiniz. WINS sunucusu sayesinde kullanıcılar IP adresi yerine ad ile ağ kaynaklarına erişim sağlayabilirler.

WINS sunucusunun Fiery server tarafından otomatik olarak yapılandırılmasına izin vermek için Fiery server IP adresi de otomatik olarak yapılandırılmalıdır.

  1. Configure'den > IPv4 adresi seçeneğini belirleyin.
  2. WINS sunucusunu yapılandır seçeneğinin yanında, Otomatik veya El ile seçeneğini belirleyin.
  3. El ile seçeneğini belirlerseniz Fiery server ürününün IP adresini yazın.

    Kullanıcılar SMB (Sunucu ileti bloğu) aracılığıyla Fiery server ürününe eriştiğinde ad ağ üzerinde görüntülenir. Bu ad, Fiery server adı ile aynıdır.

  4. Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.
Terms of Use