Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Kullanıcılar ve Gruplar

Kullanıcıları gruplara atayarak Fiery server'a erişen kullanıcılar için ayrıcalıkları tanımlayabilirsiniz. Varsayılan olarak birkaç grup verilmiştir. Bir grup içindeki tüm kullanıcılar aynı ayrıcalıklara sahiptir.

Configure > Kullanıcı hesapları bölümünden kullanıcılar ve gruplar hakkında ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz.

Kullanıcıları, oluşturduğunuz bir gruba atamaya ek olarak, kurumunuzun küresel adres listesinden de kullanıcı ekleyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak Fiery server üzerindeki LDAP hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

Terms of Use