Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Yazıcı ayarlarını yapılandırma

Yazdırma bağlantılarını yayınlayabilir ve iş işlemeyi etkileyen diğer ayarları yapabilirsiniz.

  1. İş gönderme > Kuyruklar seçeneğinde, Fiery server ürününde yayınlamak üzere yazdırma bağlantılarını seçin
    • Baskı kuyruğunu yayınla - İşlerin alındıkları sıraya göre işlendiği ve yazdırıldığı Fiery server kuyruğudur.

    • Tutma kuyruğunu yayınla - İşleri sonradan iş yönetimi araçlarıyla yazdırmak için kullanılan bir depolama alanıdır.

  2. İşlerin Fiery Hot Folders kullanılarak gönderilmesine izin vermek için önce İş gönderme seçeneğini belirleyip sonra da Fiery Hot Folders onay kutusunu seçin.
  3. Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.
Terms of Use