Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

İş günlüğünü yönetme

İş günlüğü Fiery server ürününe kaydedilen bir dosyadır. İş günlüğü en son temizlendikten veya Fiery server yazılımı yeniden yüklendikten sonra Fiery server tarafından işlenen tüm işleri listeler.

Her İş günlüğü girdisinde kullanıcı adı, belge adı, yazdırma tarih ve saati ve sayfa sayısı yer alır.

  1. Configure'den, Fiery sunucusu > İş günlüğü öğesini seçin.
  2. Fiery server ürününün İş günlüğü'nü E-posta veya SMB aracılığıyla otomatik olarak dışa göndermesi için İş günlüklerini otomatik göndermeyi etkinleştir'i seçin.

    Bunu seçerseniz, gönderme işleminin yapılacağı tarih ve saati belirtin. İş günlüğü, CSV (Virgülle ayrılan değerler) dosyası olarak gönderilir.

  3. İş günlüğü'nün gönderildikten sonra otomatik olarak temizlenmesi için Gönderdikten sonra iş günlüğünü temizle'yi seçin.
    Not: Gönderme işlemi başarısız olsa bile İş günlüğü temizlenir. İş günlüğü'nü kritik kayıt tutma bilgileri olarak kullanıyorsanız, bu seçeneği belirlemeyin. Bu durumda, İş günlüğü'nün başarılı olarak kaydedildiğinden emin olduktan sonra Fiery server ürününden temizlemenizi öneririz.
  4. İş günlüğü'nü SMB ile göndermek için SMB'yi seçin ve gerekli bilgileri girin. SMB bilgilerinin doğru şekilde girildiğinden emin olmak için Doğrula'ya tıklayın.
Terms of Use