Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Mevcut gruplara kullanıcılar ekleme

Mevcut bir gruba mevcut kullanıcılar ekleyebilir veya kullanıcılar oluşturup bunları mevcut gruba ekleyebilirsiniz. Kullanıcıları istediğiniz kadar gruba ekleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı hesabı oluşturmak, kullanıcı bir gruba ekleninceye kadar onun için herhangi bir ayrıcalık atamaz.

 1. Configure'den Kullanıcı hesapları'nı seçin.
 2. Kullanıcılar eklemek istediğiniz grubu seçin.
 3. Kullanıcıları ata'ya tıklayın.
 4. Aşağıdaki yaklaşımlardan herhangi birini kullanarak kullanıcıları gruplara gerektiği şekilde atayın:
  • Yeni bir kullanıcı oluşturmak ve bunları gruba atamak için açılır listeden Yeni kullanıcı oluştur ve ata'yı seçin, Kullanıcı oluştur iletişim kutusuna uygun bilgileri yazın, ardından Kaydet'e tıklayın.
  • Mevcut kullanıcı hesabını gruba atamak için İletişim listesinden ekle'yi seçin. Kullanıcıları ata iletişim kutusunda Fiery iletişim listesi kullanıcıları altında hesap adı girin ve Geri düğmesine basın veya listelendiyse hesabı seçip Kullanıcıları ekle'ye tıklayın.
  • Global adres listesinden bir kullanıcı atamak için Global adres listesinden ekle'yi seçin. LDAP yapılandırılırsa ve etkinleştirilirse bu liste organizasyonunuzun şirket veritabanında bulunan adları içerir. LDAP ayarlarını yapılandır düğmesi görüntülenirse Command WorkStation ile çalışmak üzere LDAP ayarlarını yapılandırmak için bu düğmeye tıklayın.
 5. Gruplara kullanıcı hesapları ekleme işlemi sona erdiğinde Kapat'a tıklayın.
Terms of Use