Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

PostScript ayarlarını yapılandırma

PostScript işlerini etkileyen ayarları yapılandırabilirsiniz. Bu ayarlar, kullanıcıların bir ayar belirtmediği işleri etkiler.

Bazı ayar birleşimleri uygun olmayabilir (örneğin, saydamlar üzerine çift taraflı yazdırmayı belirtme). Uygun olmayan bir ayar birleşimi belirtirseniz, bir hata mesajı görüntülenmez.

  1. Configureʼdan RIP > PS ayarları seçeneklerini belirleyin.
  2. Seçenekler için ayarları belirtin.
  3. Değişikliklerinizi kaydedin.

PostScript ayarları hakkında bilgi için kullanıcı kılavuzu setinin bir parçası olan Yapılandırma ve Kurulum öğesine bakın.

Terms of Use