Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Web hizmetlerini ve IPP yazdırmayı yapılandırma

Web hizmetlerinin etkinleştirilmesi, kullanıcıların WebTools’u kullanmasına olanak sağlar. Fiery server ve kullanıcı bilgisayarları üzerinde TCP/IP etkinleştirilmelidir. Her bilgisayarda Java etkin bir Web tarayıcısı yüklenmiş olmalı ve geçerli bir IP adresi veya DNS ana bilgisayar adı bulunmalıdır.

Web hizmetlerini etkinleştirdikten sonra İnternet yazdırma protokolü’nü (IPP) etkinleştirebilirsiniz. Yazıcıdaki Kurulum özelliğinden yalnızca Web hizmetlerini etkinleştirebilirsiniz.

Tarayıcı ve bilgisayar gereksinimleriyle ilgili bilgi için bkz. Yapılandırma ve Kurulum. IPP yazdırmayı kullanmak üzere kullanıcı bilgisayarlarının kurulmasıyla ilgili bilgi için bkz. Yazdırma. Bu belgeler kullanıcı kılavuzu setinin bir parçasıdır.

  1. Yazıcı denetim masasındaki Kurulum özelliğinden Web hizmetlerini etkinleştir seçeneğini belirleyin.
    Not: Daha fazla bilgi almak üzere, kullanıcı kılavuz setinin bir parçası olan Yapılandırma ve Kurulum alanına bakın.
  2. Configureʼdan İş gönderme öğesini tıklatıp IPP seçeneğini belirleyin.
  3. Değişikliklerinizi kaydedin.
Terms of Use