Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

İş seçeneklerini ayarlama

Yazdırılan kuyruğunun etkinleştirilmesi veya etkinleştirilmemesi gibi tüm işleri etkileyen seçeneklerin ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

 1. Configure'den, İş yönetimi > Yazdırılan kuyruğu öğesini ve ardından Yazdırılan işleri kaydet onay kutusunu seçin.

  Bu seçenek etkinleştirilmişse, işleri Fiery server ürününe tekrar göndermeden Yazdırılan kuyruğu'ndan yeniden yazdırabilirsiniz. Bu seçenek etkinleştirilmemişse, işler yazdırıldıktan sonra Fiery server sabit diskinden silinir.

 2. Yazdırılan kuyruğunda kaydedilen işler alanında, Yazdırılan kuyruğuna kaydedilmesini istediğiniz iş sayısını yazın.
  Not: Bu seçenek yalnızca Yazdırılan kuyruğunu etkinleştirdiyseniz kullanılabilir. Yazdırılan kuyruğuna kaydedilen işlerin Fiery server sabit diskinde yer kapladığını unutmayın.
 3. Fiery server ürününü büyük PS veya PCL işlerini bekletilmeden önce işlemeye (RIPping) başlayacak şekilde yapılandırmak için İş yönetimi'ni ve ardından Alma sırasında RIP onay kutusunu seçin.

  Bu seçeneği etkinleştirmeden önce şu noktaları göz önünde bulundurun:

  • Alma sırasında RIP için PDF ve VDP işleri desteklenmez çünkü bu işlerin işlenmeden önce tamamen bekletilmesi gerekir.

  • Alma sırasında RIP etkinleştir seçeneği ağ üzerinden alınan bazı işlerin sırasız bir şekilde yazdırılmasına neden olabilir.

  • Ağ ortamına ve işi Fiery server ürününe gönderen istemci bilgisayarın hızına bağlı olarak, Alma sırasında RIP etkinleştir seçeneği Fiery server kaynaklarının uzun bir süre boyunca yalnızca bu özellik için kullanılmasına neden olabilir. Bu nedenle Alma sırasında RIP etkinleştir işi hala bekletilirken daha küçük ve/veya daha hızlı işlerin "öne alınması" ve işlenmesi engellenir.

 4. Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.
Terms of Use