Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

PCL ayarlarını yapılandırma

Fiery server öğeniz PCL’yi destekliyorsa, tüm PCL işlerini etkileyen aşağıdaki seçenekler için varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz.

Bu ayarlar, kullanıcıların bir ayar belirtmediği işleri etkiler. Bazı ayar birleşimleri uygun olmayabilir (örneğin, saydamlar üzerine çift taraflı yazdırmayı belirtme). Uygun olmayan bir ayar birleşimi belirtirseniz, bir hata mesajı görüntülenmez.

  1. Configure öğesinden RIP > PCL ayarları seçeneklerini belirleyin.
  2. Seçenekler için ayarları belirtin.
  3. Değişikliklerinizi kaydedin.

PCL ayarları hakkında bilgi için kullanıcı kılavuzu setinin bir parçası olan Yapılandırma ve Kurulum öğesine bakın.

Terms of Use