Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

IPsec’i (İnternet protokolü güvenliği) yapılandırma

Kullanıcıların bilgisayarı IPsec’i destekliyorsa, kullanıcılardan gelen şifrelenmiş iletişimleri kabul etmek için Fiery server öğesini etkinleştirebilirsiniz.

  1. Configureʼdan Güvenlik > IPSec’i seçin.
  2. IPSec’i etkinleştir seçeneğini belirleyin.
  3. Önceden paylaşılan tuşu tanımlamak için Önceden paylaşılan tuş kutusuna yazın.

    Önceden paylaşılan tuşu tanımlarsanız, IPsec kullanan tüm gelen iletişimlerin bu anahtarı içermesi gerekir.

  4. Değişikliklerinizi kaydedin.
Terms of Use