Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Configure'den çıkma

Bazı değişiklikler Fiery server ürününü yeniden başlatana kadar etkin hale gelmez. Bir ayar değişikliği için yeniden çalıştırma, yeniden başlatma veya diğer bir eylemin yapılması gerekiyorsa, sayfanın üstündeki başlıkta bir ileti görüntülenir.

  1. Uygun değişiklikleri yapın. Yeniden başlatmayı gerektirecek şekilde birden fazla ayarda değişiklik yapıyorsanız, tüm ayar değişikliklerini bitirdikten sonra yeniden başlatabilirsiniz.
  2. Değişikliklerin etkin hale gelmesi için Fiery server ürününü yeniden başlatın.
Terms of Use