Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Ethernet hızını yapılandırma

Fiery server öğesinin bağlı olduğu ağın hızını belirtin. Hızı bilmiyorsanız Otomatik algılama özelliğini kullanabilirsiniz.

  1. Configureʼdan > Ethertnet hızı seçeneğini belirleyin.
  2. Fiery server öğesinin bağlı olduğu ağın hızını seçin.

    Ağ ortamınız karışık ise veya ağ hızını bilmiyorsanız, Otomatik (10/100/1000) seçeneğini belirleyin.

  3. Değişikliklerinizi kaydedin.
Terms of Use