Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Wybieranie ustawień regionalnych serwera Fiery server

Można określić język serwera Fiery server i inne ustawienia regionalne, takie jak format daty i liczb, jednostki miary, domyślne rozmiary papieru, obszar kolorów oraz data i godzina.

Można również przypisać internetowy serwer NTP (Network Time Protocol) w celu automatycznego ustawiania daty i godziny.

Uwaga: W przypadku ręcznego ustawienia daty lub godziny i jednoczesnego wybrania opcji Ustaw datę i godzinę automatycznie serwer Fiery server będzie używać daty i godziny dostarczanych przez serwer NTP.
Terms of Use