Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Określanie informacji kontaktowych

Można określić informacje kontaktowe osób świadczących pomoc techniczną w zakresie serwera Fiery server i urządzeń służących do drukowania.

  1. W programie Configure wybierz opcję Serwer Fiery, a następnie wybierz Informacje kontaktowe dotyczące pomocy technicznej Fiery lub Informacje kontaktowe dotyczące pomocy technicznej drukarki.
  2. Wpisz informacje kontaktowe w dostępnych polach.
    Uwaga: Informacje kontaktowe wprowadzone w tym miejscu są również wyświetlane w narzędziu WebTools oraz w Command WorkStation, w Centrum urządzeń.
  3. Zapisz zmiany.
Terms of Use