Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie zabezpieczeń

Aby kontrolować połączenia z serwerem Fiery server, można zezwolić na komunikację przez określone porty IP lub ograniczyć zakres adresów IP.

Zezwalanie na komunikację przez określone porty IP

Aby ograniczyć nieautoryzowane połączenia z serwerem Fiery server, można ograniczyć komunikację sieciową do określonych portów. Polecenia lub zadania wysłane z nieautoryzowanych portów są ignorowane przez serwer Fiery server.

 1. W programie Configure wybierz kolejno Zabezpieczenia > Filtrowanie portu TCP/IP.
 2. Wybierz opcję Włącz filtr portu TCP/IP i określ porty do włączenia.

  Wybierz tylko te porty, które mają być autoryzowane na serwerze Fiery server.

 3. Zapisz zmiany.

  Aby włączyć dostęp za pomocą funkcji Pulpit zdalny na serwerze Fiery server, należy sprawdzić, czy włączono port 3389 i opcję Pulpit zdalny (w sekcji Serwer Fiery).

  Uwaga: Nie każdy serwer Fiery server obsługuje opcję komunikacji przez port 3389.

Zezwalanie lub ograniczanie dostępu z zakresu adresów IP

Ograniczanie nieautoryzowanych połączeń z serwerem Fiery server poprzez zdefiniowanie adresów IP, które mają być akceptowane lub odrzucane.

Możesz odrzucić domyślnie wszystkie adresy IP z wyjątkiem adresów, które wyraźnie zaakceptujesz, lub akceptować domyślnie wszystkie adresy IP z wyjątkiem adresów, które wyraźnie odrzucisz. Możesz wskazać wiele zakresów lub adresów IP, które mają być akceptowane bądź odrzucane. Polecenia lub zadania wysłane z nieautoryzowanych adresów IP są ignorowane przez serwer Fiery server. Jeżeli domyślnie odrzucisz adresy IP i nie wskażesz prawidłowych adresów IP, które mają być akceptowane, wszelka komunikacja sieciowa z serwerem Fiery server zostanie wyłączona.

 1. W programie Configure wybierz kolejno Zabezpieczenia > Filtrowanie adresów IP.
 2. Aby zezwolić na filtrowanie adresów IPv4, zaznacz pole wyboru Filtrowanie adresów IPv4, wskaż, czy Domyślną strategią filtrowania dla IPv4 ma być akceptowanie adresów IP z wyjątkiem adresów, które odrzucasz, czy też odrzucanie adresów IP z wyjątkiem adresów, które akceptujesz, oraz kliknij opcję Dodaj filtrowanie adresów IPv4, aby określić zakres adresów IP oraz wskazać, czy dany zakres ma być akceptowany lub odrzucany. Możesz dodać wiele zakresów.
 3. Aby zezwolić na filtrowanie adresów IPv6, zaznacz pole wyboru Filtrowanie adresów IPv6, wskaż, czy Domyślną strategią filtrowania dla IPv6 ma być akceptowanie adresów IP z wyjątkiem adresów, które odrzucasz, czy też odrzucanie adresów IP z wyjątkiem adresów, które akceptujesz, oraz kliknij opcję Dodaj filtrowanie adresów IPv6, aby określić zakres adresów IP oraz wskazać, czy dany zakres ma być akceptowany lub odrzucany. Możesz dodać wiele adresów IP.
 4. Zapisz zmiany.
Terms of Use