Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Przepływ roboczy konfiguracji

W programie Configure można wyświetlić i skonfigurować ustawienia serwera Fiery server wymagane do drukowania i przetwarzania zadań przez sieć.

  1. Aby wyświetlić ustawienia konfiguracji, z poziomu Command WorkStation połącz się z odpowiednim serwerem Fiery server i kliknij kolejno Centrum urządzeń > Ogólne > Konfiguracja serwera.
  2. Aby zmienić ustawienia, kliknij przycisk Configure w prawym dolnym rogu. Alternatywne metody uzyskania dostępu do programu Configure: zob. Uzyskiwanie dostępu do programu Configure.
  3. W programie Configure przejdź do ustawienia, które chcesz zmienić.
  4. Po dokonaniu zmiany ustawienia dla danej opcji kliknij przycisk Anuluj lub Zapisz.
  5. Po zakończeniu wprowadzania zmian uruchom ponownie serwer Fiery server.
Uwaga: Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu serwera Fiery server.
Terms of Use